AYA offers a perspective on Recognition and Rewards in Academia - debate Spui25

09/07/2021
09/07/2021


Hoe creëren we een wetenschap waarin diverse talenten worden erkend en gewaardeerd? En hoe doen we dit op een objectieve en eerlijke manier? Amsterdam Young Academy (AYA) brengt sprekers samen die deze vragen zullen beantwoorden.

Nederlandse wetenschappers staan onder druk. Ze kunnen op verschillende manieren succesvol zijn, maar lang niet alle successen worden erkend en gewaardeerd. Veel wetenschappers ervaren en eenzijdige nadruk op kwantitatieve indicatoren, zoals hoeveel artikelen ze publiceren of hoeveel beursgeld ze in de wacht slepen. Daarom wordt er door Nederlandse kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers gewerkt aan een nieuw beoordelingsmodel van wetenschappers, met als doel om ruimte te maker voor ieders talent. Maar hoe kan dit in de praktijk worden gebracht? Welke kansen biedt het? En welke risico’s brengt het met zich mee?

Vertrekpunt van deze discussie vormt het position paper “Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers” van VSNU, NFU, KNAW, ZonMw en NWO.